Акція "Вакцинуйся. Збережи життя"

Вакцинуйтеся та візьміть участь у акції - виграйте автомобіль! У розіграшу також - 50 телевізорів та 50 велосипедів!

Департамент охорони здоров'я

Виконавчий орган міської ради

Департамент забезпечує в межах визначених законодавством права членів територіальної громади в сфері охорони здоров'я шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, та надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств сфери охорони здоров`я.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Програми
 • Комунальні підприємства

Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

 • Участь у забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.
 • Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.
 • Здійснення на основі галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я.
 • Підготовка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі охорони здоров'я згідно законодавчих та нормативних актів в цій галузі, та подання їх на розгляд міській раді та її виконавчому комітету, міському голові та департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
 • Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
 • Аналіз стану охорони здоров'я, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров'я на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Підготовка програм і прогнозів в галузі охорони здоров'я на основі єдиних науково – обґрунтованих галузевих стандартів, критеріїв та вимог, що мають сприяти охороні здоров'я населення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, враховуючи державні замовлення з метою покращення надання медичної допомоги та матеріально – технічного забезпечення галузі.
 • Виконання функцій головного розпорядника коштів згідно бюджетного законодавства, контроль за ефективним використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
 • Організація та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Контакти

Шиш Олександр Володимирович

Телефон: (0432) 59-50-14

E-mail: ShyshOV@vmr.gov.ua

 • Звернутися онлайн

  Написати електронне звернення до директора департаменту охорони здоров`я
 • Відповіді на звернення

  Переглянути відповіді на публічні звернення до директора департаменту охорони здоров`я
 • Положення

  Положення про департамент охорони здоров`я PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 12 серпня 2021 року

  Директор департаменту

  Заступник директора департаменту

  Стефанкова Світлана Василівна

  Заступник директора департаменту охорони здоров`я

  Кабінет № 424
  (0432) 59-52-24
  Stefanova@vmr.gov.ua

  Відділ лікувально-профілактичної допомоги

  Авраменко Наталія Михайлівна

  Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги

  Кабінет № 417
  (0432) 59-53-18
  Avramenko_NM@vmr.gov.ua

  Саєнко Людмила Іванівна

  Головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги

  Кабінет № 417
  (0432) 59-52-28
  saenko@vmr.gov.ua

  Планово-економічний відділ

  Корчевна Ольга Іванівна

  Начальник планово-економічного відділу

  Кабінет № 425
  (0432) 59-52-29
  korchevnaoi@vmr.gov.ua

  Відділ організаційно-методичної роботи

  Козир Лілія Василівна

  Начальник відділу організаційно-методичної роботи

  Кабінет № 416
  (0432) 59-52-25
  gomenuk@vmr.gov.ua

  Мельник Оксана Густавівна

  Заступник начальника відділу організаційно-методичної роботи

  Кабінет № 416
  (0432) 59-52-30
  melnyk@vmr.gov.ua

  Рикачевська Мирослава Олександрівна

  Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи

  Кабінет № 416
  (0432) 59-52-27
  rykachevska@vmr.gov.ua

  План департаменту

  План департаменту на 2021 рік PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  План департаменту охорони здоров`я на 2019 рік PDF-документ, 2,09 МБайт, Опубліковано 18 серпня 2021 року

  Звіти департаменту

  Звіт департаменту охорони здоров`я за 2020 рік PPTX-файл, 22,65 МБайт, Опубліковано 12 серпня 2021 року
  Звіт департаменту охорони здоров`я за 2019 рік PPTX-файл, 11,16 МБайт, Опубліковано 12 серпня 2021 року
  • Програма "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки"
  • Програма "Стоп Грип на 2016-2021 роки"
  • Програма "Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії на 2015-2019 роки" (завершена)
  • Програма "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" (завершена)

  Програма "Здоров'я вінничан на 2017-2021 роки" розроблена на виконання Стратегії розвитку "Вінниця-2020".

  Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Вінницької міської територіальної громади незалежно від їх віку, статі, соціального статусу та характеру захворювань, профілактиці захворювань, формуванні умов здорового середовища та відповідального ставлення населення до свого здоров'я. Основними завданнями Програми є:

  1. Створення у Вінницької міської територіальної громади якісної системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
  2. Підвищення доступності, якості та ефективності медичної допомоги;
  3. Досягнення рівного доступу жителів Вінницької міської територіальної громади до кваліфікованої медичної допомоги;
  4. Скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;
  5. Формування єдиного медичного простору;
  6. Збереження здоров’я вінничан, якості та тривалості їх життя;
  7. Підвищення задоволеності населення Вінницької міської територіальної громади шляхом застосування електронного управління чергою через запровадження он-лайн доступу до «електронного кабінету пацієнта»;
  8. Ефективне використання бюджетних коштів, затверджених по галузі «Охорона здоров’я» на відповідний бюджетний рік;
  9. Забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я;
  10. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я;
  11. Підвищення усвідомлення цінності здоров’я та відповідальності серед молоді та дорослого населення за власне здоров’я.

  Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, субвенцій з обласного та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,61 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,39 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,22 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,32 МБайт, Опубліковано 01 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,34 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,29 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,27 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,61 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,55 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,45 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,59 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,39 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,47 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни та доповнення до програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" PDF-документ, 0,41 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки"

  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2018 році PDF-документ, 0,31 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2019 році PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Здоров`я вінничан на 2017-2021 роки" у 2020 році PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Метою Програми є мінімізація наслідків поширення вірусу грипу серед населення Вінницької міської територіальної громади, зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ та попередження їх ускладнень. Завданнями Програми є:

  • формування особистісної та соціальної компетентності населення для зниження ризику виникнення захворювання на грип та ГРВІ;
  • зміцнення охорони здоров’я громади кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-санітарної освіти населення;
  • проведення профілактичних протиепідемічних заходів;
  • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної допомоги хворим на грип та ГРВІ, дотримання протоколів діагностики та лікування.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Стоп Грип на 2016-2017 роки" PDF-документ, 0,36 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2018 роки" PDF-документ, 0,29 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,36 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до Програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,21 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2017 роки"

  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2017 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2018 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2019 роки" PDF-документ, 0,23 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Хід виконання програми "Стоп Грип на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,5 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Метою Програми є зниження рівня захворюваності, смертності, інвалідності, уникнення судинно-мозкових катастроф, а саме інфаркту та інсульту, шляхом досягнення та підтримання цільового рівня артеріального тиску (АТ) у осіб з артеріальною гіпертензією. Завданнями Програми є:

  • пропаганда здорового способу життя;
  • зміцнення охорони здоров'я громади кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-санітарної освіти населення;
  • виявлення хворих на АГ, її профілактика та боротьба із ускладненнями;
  • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на АГ та її ускладнення, дотримання клінічних протоколів діагностики та лікування;
  • забезпечення населення ефективними антигіпертензивними ліками.

  Програма та зміни до неї

  Програма "Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії на 2015 рік" PDF-документ, 0,33 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію проблем, пов’язаних зі зберіганням, обміном та збереженням інформації про пацієнтів в комунальних лікувально – профілактичних закладах ВМТГ. Для їх реалізації необхідно:

  • розширити та модернізувати мультисервісну мережу, підключити до неї медичні установи вторинного рівня громади;
  • підвищити рівень консолідації виконавчих органів міської ради та медичних установ і закладів, впровадити електронний документообіг між ними, посилити інтероперабельність інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
  • розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та послуг, які надаються дистанційно; -збільшити кількість медичних закладів та установ, в яких впроваджено нові підходи до надання послуг.

  Програма і зміни до неї

  Програма "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,38 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,2 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,11 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року
  Зміни до програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,14 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Про виконання програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки"

  Про виконання програми "Інформатизація галузі охорони здоров`я на 2016-2020 роки" PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 17 серпня 2021 року

  Департаменту охорони здоров'я підпорядковані комунальні підприємства:

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

  Адреса: 21029 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96

  E-mail: vin_mkl1@ukr.net

  Телефон: (0432)56-03-17

  Керівник: Ліваковський Костянтин Сергійович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня" Вінницької міської ради

  Адреса: 21029, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 92

  E-mail: vinrtmo65@ukr.net

  Телефон: (0432) 56-05-54

  Керівник: Кривов`яз Олександр Леонідович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"

  Адреса: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

  E-mail: adm.card.c@ukr.net

  Телефон: (0432) 46-55-47

  Керівник: Данильчук Ігор Віталійович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"

  Адреса: 21032, м. Вінниця, вул. Київська, 68

  E-mail: mklshmd@ukr.net

  Телефон: (0432) 66-53-39

  Керівник: Фомін Олександр Олександрович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

  Адреса: 21019, м. Вінниця, вул. Маяковського, 138

  E-mail: sekretar@mkl3.vn.ua

  Телефон: (0432) 60-58-12

  Керівник: Шуткевич Наталія Григорівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"

  Адреса: 21019, м. Вінниця, вул. Маяковського,138

  E-mail: mlcentr@ukr.net

  Телефон: (0432) 65-11-12

  Керівник: Присяжнюк Володимир Петрович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1"

  Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 98

  E-mail: polbud1@ukr.net

  Телефон: (0432) 56-00-17

  Керівник: Банах Олександр Леонідович

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2"

  Адреса: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 50

  E-mail: roddom-2@ukr.net

  Телефон: (0432) 27-25-24

  Керівник: Фесун Анатолій Григорович

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"

  Адреса: м. Вінниця, вул. Миколи Зерова, 13

  E-mail: cpmsd1-vn@ukr.net

  Телефон: (0432) 66-80-16

  Керівник: Фіщенко Людмила Володимирівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"

  Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 44

  E-mail: kz.cpmsd2@ukr.net

  Телефон: (0432) 67-06-81

  Керівник: Кривов`яз Тамара Миколаївна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці"

  Адреса: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

  E-mail: vincpmsd3@ukr.net

  Телефон: (0432) 46-74-19

  Керівник: Бельц Сергій Євгенійович

  Комунальне ннекомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"

  Адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Замостянська, буд.18

  E-mail: cpmsd4vin@ukr.net

  Телефон: (0432) 27-17-45

  Керівник: Непийвода Людмила Володимирівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці"

  Адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, буд. 49

  E-mail: cpmsd5vin@ukr.net

  Телефон: (0432) ​27-58-76

  Керівник: Роман Наталя Іванівна

  Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка"

  Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 24

  E-mail: vmkdsp@ukr.net

  Телефон: (0432) 67-26-71

  Керівник: Герасимчук Валентина Василівна

  Комунальний заклад "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"

  Адреса: м. Вінниця, вул. І. Бевза, 36

  E-mail: viniacms@ukr.net

  Телефон: (0432) 67-17-25

  Керівник: Коробчинська Наталія Валеріївна

  Комунальне підприємство "Міський лікувально-діагностичний центр"

  Адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 68

  E-mail: cmdc@ukr.net

  Телефон: (0432) 60-50-77

  Керівник: Фостаковський Дмитро Стефанович

  Міське комунальне підприємство "Медичний стоматологічний центр"

  Адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька 68

  E-mail: spvmksc@ukr.net

  Телефон: (0432) 56-12-31

  Керівник: Філевич Андрій Михайлович

  Міське комунальне підприємство "Вінницька міська аптека"

  Адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Стеценко, 48

  E-mail: mkpvma@gmail.com

  Телефон: (0432) 55-40-78

  Керівник: Бутовський Сергій Юрійович

  Сервіси департамента

  Усі сервіси

  Вакцинація від грипу

  Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити тяжкі ускладнення хвороби.

  клон на всяк випадок Акція "Вакцинуйся. Збережи життя"

  Вакцинуйтеся та візьміть участь у акції - виграйте автомобіль! У розіграшу також - 50 телевізорів та 50 велосипедів!

  Акція "Вакцинуйся. Збережи життя"

  Вакцинуйтеся та візьміть участь у акції - виграйте автомобіль! У розіграшу також - 50 телевізорів та 50 велосипедів!