Відділ контролю апарату міської ради та її виконкому

структурний підрозділ апарату міської ради та її виконкому, підзвітний та підконтрольний міському голові

Сприяє дотриманню виконавчими органами міської ради виконавської дисципліни.
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти

Завдання: організація та підтримка системного контролю за виконанням структурними підрозділами міської ради завдань, встановлених у документах органів влади вищого рівня, рішеннях виконавчого комітету міської ради, розпорядженнях і дорученнях міського голови, місцевих програмах соціального та культурного розвитку і цільових програмах, в яких чітко визначені терміни виконання та виконавці, відповідальні за виконання й інформування.

Відділ контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету реалізовує наступні функції:

 • опрацьовує плани контролю ОДА з організації виконання документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації;
 • здійснює у системі електронного документообігу, після відповідної реєстрації, розсилку та постановку на контроль рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, а також програм соціального та культурного розвитку і цільових програм, затверджених рішеннями міської ради;
 • регулярно опрацьовує та аналізує інформації виконавців про хід виконання поставлених завдань та, при необхідності, вносить пропозиції щодо поліпшення;
 • одержує від структурних підрозділів міської ради та її виконкому необхідні матеріали, що стосуються виконання завдань, встановлених у контрольних документах, а у разі потреби, - пояснення з питань опрацювання контрольних документів;
 • проводить перевірки результатів фактичного виконання доручень міського голови;
 • регулярно вносить пропозиції міському голові по подальшому контролю виконання його доручень та розпоряджень, враховуючи результати аналітичної роботи та проведених перевірок;
 • вносить пропозиції про зняття з контролю та продовження термінів опрацювання контрольних документів;
 • веде облік та знімає документи з контролю у системі електронного документообігу (доручення та розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету і програми соціального та культурного розвитку і цільові програми);
 • готує статистично-аналітичні матеріали по контрольних документах;
 • готує щомісячні звітні дані про порушення термінів виконання документів з метою проведення постійного моніторингу стану виконавської дисципліни, виявлення недоліків та причин їх виникнення і вносить пропозиції щодо їх усунення, а також щодо удосконалення системи контролю за станом виконавської дисципліни;
 • опрацьовує скарги громадян на дії виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста;
 • опрацьовує повторні звернення громадян;
 • проводить методичну та роз'яснювально-профілактичну роботу з посадовими особами з питань організації роботи з контрольними документами, а також проводить, при необхідності, у структурних підрозділах міської ради та її виконкому перевірки системи організації контролю за виконанням завдань, встановлених контрольними документами;
 • інформує на апаратних нарадах про результати роботи відділу.

Контакти

Телефони: (0432) 59-51-90; (0432) 59-51-61

Положення

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Матерна Вікторія Володимирівна

заступник начальника відділу контролю апарату міської ради та її виконкому

кабінет № 627
(0432) 59-51-61
tokan@vmr.gov.ua

Головний спеціаліст відділу

Шейко Алла Петрівна

головний спеціаліст відділу контролю апарату міської ради та її виконкому

кабінет № 627 а
(0432) 59-51-90
sheyko@vmr.gov.ua

Плани роботи відділу

План на 2020 рік PDF-документ, 0,11 МБайт
План на 2021 рік PDF-документ, 0,08 МБайт
План на 2022 рік PDF-документ, 0,12 МБайт

Звіти про роботу відділу

Звіт за 2020 рік PDF-документ, 0,08 МБайт
Звіт за 2021 рік PDF-документ, 0,08 МБайт