Інтереси Вінницької міської об’єднаної територіальної громади представляє міський голова, Вінницька міська рада та її виконавчі органи.

Міський голова

Міський го лова є головною посадовою особою Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Організує роботу Вінницької міської ради та її виконавчого комітету.

Міська рада

Вінницька міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Вінницька міська рада складається з міського голови, секретаря міської ради, депутатів (54 особи). Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету працюють 7 постійних комісій Вінницької міської ради, що обираються з числа депутатів ради.

 • Виконавчий комітет міської ради

  15

  Виконавчий комітет міської ради — виконавчий орган, утворений Вінницькою міською радою,

  Підзвітний і підконтрольний Вінницькій міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

  Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова. До складу виконавчого комітету Вінницької міської ради входять секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, керівники виконавчих органів міської ради, старости приєднаних громад, інші особи (усього 15 членів).

 • Виконавчі органи міської ради

  33

  Вінницька міська рада у межах затверджених структури і штатів створює департаменти, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до їх відання.

  Виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними Вінницькій міській ради раді, її виконавчому комітету, міському голові.

  Наразі функціонують 33 виконавчих органи Вінницької міської ради.

 • Комунальні підприємства

  53

  Виконавчі органи міської ради керують профільними підприємствами, що належать до комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, та виконують покладені на них фахові завдання. Комунальні підприємства створюються, підзвітні та підконтрольні Вінницькій міській раді. Таких підприємств у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді наразі 53.

 • Комунальні заклади

  Міська рада від імені та в інтересах громади створює комунальні заклади.

 • Органи самоорганізації населення

  З Вінницькою міською радою та її виконавчими органами тісно співпрацюють органи самоорганізації населення

 • Залучення

  ЗАЛУЧЕНІСТЬ І СПІВПРАЦЯ – один ключових принципів реалізації Стратегії 3.0. До розробки ключових рішень та їх упровадження в життя максимально залучається громадськість, зокрема з широким використанням різних форм партисипативної демократії. Розширення діалогу в громаді є передумовою збільшення її соціального капіталу. Активна участь жителів громади, співпраця різних стейкхолдерів заради досягнення спільних цілей розвитку міста сприяє інтеграції та утвердженню Вінниці як сильної громади.

 • Доступ до інформації

  Забезпечення права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 • Вакансії

  Інформація про конкурси на заміщення посад у виконавчих органах, комунальних закладах міської ради

  Кадровий резерв та вакансії
 • Документи

  Рішення Вінницької міської ради, Виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови

  Документи міської ради
 • Історична довідка про Вінницю та приєднані громади

  Місто Вінниця та його територіальна громада мають славну багатовікову історію. Залишки стародавніх городищ свідчать про те, що його територія була населеною з глибокої давнини. За існуючою історіографічною традицією датою заснування міста вважається 1363 рік, коли після перемоги у битві на Синіх Водах (1362) великий литовський князь Ольгерд, звільнивши Поділля з-під золотоординської залежності, створив Подільське князівство під рукою князів Коріатовичів і наказав укріпляти місцеві поселення. У 1393 році удільне Подільське князівство було ліквідоване, а у місті призначено першого вінницького старосту. Водночас формувалась міщанська громада, існування якої юридично було визнано у середині ХV століття. Вінниця мало право власності на міську землю, торги та ярмарки, торгово-промислові заклади та інші самоврядні права. З початку ХVІ століття міщани регулярно обирали війтів для управління містом.