Відділ обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому

Структурний підрозділ апарату міської ради та її виконкому

Здійснює організацію та оптимізацію ведення бухгалтерського обліку фінансової і господарської діяльності апарату міської ради та її структурних підрозділів, які не мають статусу відокремленої юридичної особи, контроль за суворим дотриманням правил ведення обліку.
 • Функції
 • Структура
 • Фінанси

Основні функції відділу:

 • Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в структурних підрозділах;

 • Забезпечує облік грошових коштів, основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів, розрахунків і зобов’язань, здійснює відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом в виконавчому комітеті міської ради;

 • Виконує розрахунок заробітної плати та інших виплат соціального спрямування працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів, які не мають статусу відокремленої особи.

 • Здійснює контроль за надходженням, збереженням та раціональним і економним використанням виконавчими органами міської ради основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов’язань;

 • Здійснює контроль за здійсненням ними фінансових, розрахункових і кредитних операцій, а також своєчасністю і правильністю розрахунків по оплаті праці з працівниками;

 • Забезпечує підготовку річних планів закупівель товарів, робіт та послуг виконавчим комітетом за державні кошти, своєчасно вносить зміни до них;

 • Здійснює контроль фінансових, розрахункових і кредитних операцій виконавчих органів міської ради з підприємствами, організаціями і фізичними особами, яким надані в оренду приміщення виконкому міської ради;

 • Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних первинних документів і зведеної звітності;

Телефони: (0432) 59-50-51, (0432) 59-52-88

Начальник відділу

Заступники начальника відділу

Яцко Віта Михайлівна

Заступник начальника відділу

Кабінет № 625
(0432) 59-53-66
lobzina@vmr.gov.ua

​Швець Людмила Василівна

Заступник начальника відділу

Кабінет № 316
(0432) 59-52-88
ShvetsLV@vmr.gov.ua

Сектор звітності

Волик Аліна Леонідівна

Головний спеціаліст

Кабінет № 316
(0432) 59-52-90
volyk@vmr.gov.ua

Гордійчук Анна Володимирівна

Головний спеціаліст

Кабінет № 316
(0432) 59-52-89
hordiichukAV@vmr.gov.ua

Сектор обліку

Головко Галина Петрівна

Завідувач сектору

Кабінет № 318
(0432) 59-53-67
golovko@vmr.gov.ua

Мельник Ніна Миколаївна

Головний спеціаліст

Кабінет № 318
(0432) 59-53-67
melnik4@vmr.gov.ua

Заяц Наталя Євгенівна

Головний спеціаліст

Кабінет № 625
(0432) 59-53-70
Zayats@vmr.gov.ua
 • Бюджетні запити
 • Кошториси
 • Паспорти бюджетних програм
 • Звіти про виконання паспортів бюджетних програм та оцінка ефективності бюджетних програм
 • Публічне представлення бюджету
 • Обґрунтування потреби у проведенні конкурентних процедур закупівель
 • Архів

Бюджетні запити на 2022 рік

0213112 Заходи державної політики з питань дітей та соціального захисту PDF-документ, 0,31 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0213132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання PDF-документ, 0,65 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0213133 Інші заходи та заклади молодіжної політики PDF-документ, 0,6 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення PDF-документ, 0,45 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства PDF-документ, 0,34 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0217530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інфомратики PDF-документ, 0,46 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва PDF-документ, 0,4 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання PDF-документ, 0,33 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування PDF-документ, 0,28 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю PDF-документ, 0,81 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки PDF-документ, 0,44 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0218330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів PDF-документ, 0,4 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року
0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації PDF-документ, 0,49 МБайт, Опубліковано 10 грудня 2021 року

Кошториси на 2022 рік

Паспорти бюджетних програм на 2022 рік

0217530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики PDF-документ, 0,22 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва PDF-документ, 0,17 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання PDF-документ, 0,14 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування PDF-документ, 0,1 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки PDF-документ, 0,17 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0218330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів PDF-документ, 0,15 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації PDF-документ, 0,19 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соцільного захисту PDF-документ, 0,15 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0213132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання PDF-документ, 0,17 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0213133 Інші заходи та заклади молодіжної політики PDF-документ, 0,25 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення PDF-документ, 0,17 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства PDF-документ, 0,14 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0217330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності PDF-документ, 0,17 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0217450 Інша діяльність у сфері транспорту PDF-документ, 0,14 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління PDF-документ, 0,29 МБайт, Опубліковано 15 лютого 2022 року

2022 рік