Відділ обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому

Структурний підрозділ апарату міської ради та її виконкому

Здійснює організацію та оптимізацію ведення бухгалтерського обліку фінансової і господарської діяльності апарату міської ради та її структурних підрозділів, які не мають статусу відокремленої юридичної особи, контроль за суворим дотриманням правил ведення обліку.
  • Функції
  • Структура

Основні функції відділу:

  • Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в структурних підрозділах;

  • Забезпечує облік грошових коштів, основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів, розрахунків і зобов’язань, здійснює відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом в виконавчому комітеті міської ради;

  • Виконує розрахунок заробітної плати та інших виплат соціального спрямування працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів, які не мають статусу відокремленої особи.

  • Здійснює контроль за надходженням, збереженням та раціональним і економним використанням виконавчими органами міської ради основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов’язань;

  • Здійснює контроль за здійсненням ними фінансових, розрахункових і кредитних операцій, а також своєчасністю і правильністю розрахунків по оплаті праці з працівниками;

  • Забезпечує підготовку річних планів закупівель товарів, робіт та послуг виконавчим комітетом за державні кошти, своєчасно вносить зміни до них;

  • Здійснює контроль фінансових, розрахункових і кредитних операцій виконавчих органів міської ради з підприємствами, організаціями і фізичними особами, яким надані в оренду приміщення виконкому міської ради;

  • Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних первинних документів і зведеної звітності;

Телефони: (0432) 59-50-51, (0432) 59-52-88

Начальник відділу

Заступники начальника відділу

Яцко Віта Михайлівна

Заступник начальника відділу

Кабінет № 625
(0432) 59-53-66
lobzina@vmr.gov.ua

​Швець Людмила Василівна

Заступник начальника відділу

Кабінет № 316
(0432) 59-52-88
ShvetsLV@vmr.gov.ua

Сектор звітності

Волик Аліна Леонідівна

Головний спеціаліст

Кабінет № 316
(0432) 59-52-90
volyk@vmr.gov.ua

Гордійчук Анна Володимирівна

Головний спеціаліст

Кабінет № 316
(0432) 59-52-89
hordiichukAV@vmr.gov.ua

Сектор обліку

Головко Галина Петрівна

Завідувач сектору

Кабінет № 318
(0432) 59-53-67
golovko@vmr.gov.ua

Мельник Ніна Миколаївна

Головний спеціаліст

Кабінет № 318
(0432) 59-53-67
melnik4@vmr.gov.ua

Заяц Наталя Євгенівна

Головний спеціаліст

Кабінет № 625
(0432) 59-53-70
Zayats@vmr.gov.ua