Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому

Структурний підрозділ апарату міської ради та її виконкому

Сприяє забезпеченню необхідних умов для якісної роботи міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, комісій при виконавчому комітеті
 • Функції
 • Структура
 • Плани та звіти
 • Програма

 • Забезпечує підготовку графіку організації робочого часу міського голови;
 • Формує плани нарад (заходів) під головуванням міського голови;
 • Організовує проведення нарад, зустрічей, поїздок, прес-конференцій, брифінгів та готує відповідні протоколи доручень міського голови за результатами проведених заходів;
 • Координує підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, підготовку проектів текстів для виступу;
 • Здійснює попередній розгляд документів, що адресовані міському голові;
 • Готує проекти відповідей на запитання до міського голови, які надійшли електронною поштою, відповідей на листи та інші звернення до міського голови;
 • Спільно з відділом звернень забезпечує організацію прийому громадян міським головою.
 • Виконує за дорученням міського голови інші функції, відповідно до покладених на відділ завдань.
 • Узагальнює пропозиції виконавчих органів міської ради до проекту планів роботи виконавчого комітету та подає їх на розгляд виконавчого комітету міської ради, забезпечує контроль за їх виконанням;
 • Забезпечує організаційну підготовку основних питань порядку денного засідань виконавчого комітету, проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, інших інформаційних документів;
 • Узагальнює плани організаційних заходів, які проводяться в Вінницькій міській територіальній громаді щомісяця та формує щотижневий план заходів, що плануються для проведення у виконавчих органах міської ради та в Вінницькій міській територіальній громаді;
 • Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови, інших службових документів, віднесених до компетенції відділу.
 • Готує проект порядку денного засідання виконкому міської ради та перелік питань, які вносяться на розгляд виконкому міської ради;
 • Формує проекти рішень виконавчого комітету міської ради міському голові та членам виконкому, відповідно до порядку денного;
 • Повідомляє членів виконкому міської ради про дату і час проведення засідання виконкому міської ради;
 • Оформляє протоколи засідань виконавчого комітету міської ради та доручень міського голови, наданих міським головою на засіданні виконкому міської ради;
 • Здійснює оформлення рішень виконавчого комітету, витягів з рішень та їх розсилання на виконання виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям Вінницької міської територіальної громади;
 • Забезпечує виконавчі органи міської ради, апарату міської ради та її виконкому бланками розпорядчих документів виконкому міської ради та бланками службової кореспонденції.
 • Здійснює підготовку порядку денного апаратних нарад за участю керівництва Вінницької міської територіальної громади, керівників виконавчих органів міської ради, відділів апарату міської ради та її виконкому, організацій, установ Вінницької міської територіальної громади та відповідних матеріалів, запрошує учасників нарад;
 • Готує на розгляд виконкому міської ради матеріали (проект рішення виконкому міської ради, розпорядження міського голови, клопотання) про проведення урочистих подій щодо нагородження кращих колективів Вінницької міської територіальної громади, працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій Вінницької міської територіальної громади Почесними відзнаками міського голови, міської ради та її виконавчого комітету;
 • Відповідно до прийнятих рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови готує для вручення міським головою Почесні грамоти, Грамоти, Подяки Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та Почесні відзнаки міського голови.
 • Відповідно до Положення «Про присвоєння звання Почесний громадянин м. Вінниці» готує проект рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Вінниці»;
 • Здійснює організаційне забезпечення проведення урочистих подій (заходів) за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому, відповідно до рішень виконкому та плану основних заходів, що передбачаються для проведення у виконавчому комітеті міської ради.
 • Визначає потреби в матеріально-технічному забезпеченню виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів на території Вінницької міської територіальної громади, відповідно до вимог Законів України, постанов, розпоряджень та нормативних актів, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови і організовує виконання його відповідних доручень.
 • Забезпечує здійснення робочих контактів керівництва, апарату міської ради та її виконкому з відповідними підрозділами міської ради, органами вищого рівня, підприємствами, установами, організаціями Вінницької міської територіальної громади.
 • Вивчає і узагальнює роботу виконавчих органів міської ради, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу;
 • Проводить за дорученням керівництва міської ради перевірку діяльності виконавчих органів міської ради в межах і порядку, встановлених законодавством з питань, що належать до компетенції апарату міської ради та її виконкому;
 • Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, а також виконання їх завдань і доручень;
 • Забезпечує тиражування для виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів та веде облік кількості документів, наданих на тиражування;
 • Формує номенклатуру справ апарату міської ради та її виконкому та готує проект рішення виконкому міської ради для розгляду на засіданні виконкому міської ради.

Телефон: (0432) 59-50-62

Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 59

Офіційна сторінка відділу в соцмережі

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Шевчук Алевтина Георгіївна

Заступник начальника відділу

Кабінет № 225
(0432) 59-50-76
shevchuk@vmr.gov.ua

Патронатна служба

Парвадова Ольга Олександрівна

радник міського голови

Кабінет № 234
(0432) 59-51-49
Parvadova@vmr.gov.ua

Лучков Максим Володимирович

радник міського голови

Кабінет № 225
(0432) 59-50-68
luchkov@vmr.gov.ua​

Яцкевич Ірина Олександрівна

радник міського голови

Кабінет № 222
(0432) 59-50-00
Yackevich@vmr.gov.ua​

Соломко Ольга Іванівна

радник міського голови

Кабінет № 222
(0432) 59-50-00
reverchuk@vmr.gov.ua​

Барабаш Олена Володимирівна

радник міського голови

Кабінет № 225
(0432) 59-50-74
BarabashOV@vmr.gov.ua​

Янків Олег Федорович

радник міського голови

Кабінет № 624 А
(0432) 59-52-73

Закорченний Олександр Григорович

радник міського голови

701/3
59-53-14
zakorchenyiOH@vmr.gov.ua

Сектор документального забезпечення

Колеснік Людмила Олександрівна

заступник начальника відділу - завідувач сектору

Кабінет № 303
(0432) 59-51-56
kolesnuk@vmr.gov.ua​

Ковальчук Інеса Петрівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 303
(432) 59-51-60
kovalchuk@vmr.gov.ua​

Хараїм Мар’яна Євгенівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 303
(0432) 59-51-60
marcenuk@vmr.gov.ua

Сектор організаційного забезпечення

​ Богуцька Ольга Станіславівна

заступник начальника відділу - завідувач сектору

Кабінет № 301
(0432) 59-51-63
bohutska@vmr.gov.ua​

Барденко Наталія Василівна

головний спеціаліст сектору

кабінет № 301
(0432) 59-51-03
bardenko@vmr.gov.ua

Шалагай Ірина Валентинівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 310
(0432) 59-50-02
romanuk2@vmr.gov.ua

Гусаківська Ірина Володимирівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 226
(0432) 59-50-07
HusakivskaIV@vmr.gov.ua

Біла Марія Василівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 511
(0432) 59-50-04
bila@vmr.gov.ua​

Вдовіна Людмила Володимирівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 313
90432) 59-50-09
Vdovina@vmr.gov.ua

Коростій Алла Василівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет №308
(0432) 59-50-03
Guk_a@vmr.gov.ua

Кольцова Дар'я Іванівна

головний спеціаліст сектору

Кабінет № 210
(0432) 59-50-08
Yaremchuk_di@vmr.gov.ua

Ванжула Тетяна Іванівна

офісний службовець (друкування)

смт Десна, вул. Гагаріна, 2, кабінет № 2
(0432) 58-17-86
VanzhulaTI@vmr.gov.ua

Ілик Людмила Дмитрівна

офісний службовець (друкування)

с. Стадниця, вул. Шевченка, 2
(0432) 58-31-69

Шманіна Вікторія Вячеславівна

офісний службовець (друкування)

с. Вінницькі Хутори, вул. Сагайдачного, 91
(0432) 62-02-03

Сідлак Олена Валеріївна

працівник за строковим трудовим договором

кабінет №301
(0432) 59-51-28
sidlakov@vmr.gov.ua

Копіювально-розмножувальне бюро

Спінул Сергій Євгенійович

оператор копіювальних та розмножувальних машин

Кабінет № 105
Spinul@vmr.gov.ua

Плани відділу

2021 рік PDF-документ, 0,39 МБайт
2022 рік PDF-документ, 0,42 МБайт

Звіти відділу

2020 рік JPG-файл, 0,28 МБайт
2021 рік PDF-документ, 0,32 МБайт

ПРОГРАМА «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у м. Вінниці на 2017-2020 роки»

ПРОГРАМА «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»

Звіт по Програмі «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»

Звіти

Звіт за 2021 рік PDF-документ, 0,39 МБайт